Szenior összetett bajnokság (2017) 
           a Középtávú OB után

F35 (4)                           H É K
  Kain Gergely           1781004KG MOM  3/ 3  5 1 2
  Kottman Dezsõ dr.        1790712KD DTC  5/ 3  4 4 1
  Cserpák Zsolt          1791202CZ MOM  6/ 2  - 2 4
  Gábor József           1781110GJ CBD  9/ 3  2 7 18
  Vajda Zsolt           1780528VZ THT  10/ 2  7 - 3
  Tóth Attila           1800806TA THT  12/ 3  8 6 6
  Dedinszky Imre          1810331DI SMA  14/ 2  9 - 5
  Gyalog Zoltán          1800323GZ SPA  15/ 2  - 5 10
  Nagy Viktor           1771128NV KAL  16/ 3  6 10 19
  Vajda Balázs           1780629VB THT  18/ 2  3 - 15
  Kiss Gábor            1801228KG PAK  18/ 3 10 8 12
  Kéki András           1791003KA SZU  22/ 3 11 13 11
  Kiss Gábor            1800412KG KAL  24/ 2 15 9 -
  Halona Gergely          1791230HG DTC  25/ 2 12 - 13
  Topán László           1800430TL PVS  29/ 3 17 12 17
  Kertész Gábor          1821025KG HSP  30/ 2 16 14 -
  Blum László ifj         1800415BL SZU  33/ 2 18 15 0
  Boros Imre            1770804BI SSC  34/ 2 13 - 21
  Baksa Csaba           1781202BC KAL  36/ 2 14 - 22
  ----
  Molnár Attila          1790120MA THT  1/ 1  1 - -
  Gyulai Tamás           1820713GT MSE  3/ 1  - 3 0
  Szörényi Gábor          1790320SG DTC  7/ 1  - - 7
  Bilik Péter           1810701BP MSE  8/ 1  - - 8
  Stein Barnabás          1770309SB ARA  9/ 1  - - 9
  Koprivanacz Imre         1820218KI KAL  11/ 1  - 11 0
  Lajszner Attila         1730925LA ETC  14/ 1  - - 14
  Babka Miklós           1771209BM SDS  16/ 1  - - 16
  Kiss Dénes            1780427KD JMD  19/ 1 19 - -
  Bölkei Zsolt           1781016BZ SPA  20/ 1 20 - -
  Mráz János            1781111MJ CBD  20/ 1  - - 20
  Vachnovszki Gergely       1790124VG DTC  23/ 1  - - 23
  Morauszki Mihály         1820304MM STE  24/ 1  - - 24
  Gesztesi Zsolt          1800310GZ SZU  25/ 1  - - 25

F40 (4)
  Dénes Zoltán           1720502DZ KAL  2/ 3  1 4 1
  Borbás Nándor          1710826BN KAL  6/ 3  2 5 4
  Marosffy Dániel         1730709MD OSC  8/ 2  - 2 6
  Molnár Zoltán          1760922MZ THT  8/ 3  5 6 3
  Bánki Zoltán           1720106BZ KZS  10/ 3  3 9 7
  Szõri Kornél           1760511SK SZU  15/ 3  8 7 12
  Vereszki Tibor          1760416VT THT  16/ 3  6 10 10
  Bozsó Norbert          1760613BN MCB  20/ 3 15 12 8
  Sárecz Lajos           1761205SL ZTC  20/ 2 11 - 9
  Suba Péter            1740615SP SPA  21/ 2 13 8 -
  Avar András           1760728AA TTT  28/ 3 14 14 21
  Mézes Tibor Sólyom        1740418MT GOC  29/ 2 10 - 19
  Kiss György ifj.         1740110KG GKS  32/ 3 17 15 23
  Marosvölgyi Máté         1750506MM SPA  35/ 2  0 13 22
  Marosán Dávid          1750909MD BEA  39/ 2 21 - 18
  Czirják János          1750219CJ SPA  53/ 2 20 - 33
  ----
  Magyar Zsolt           1720227MZ DTC  1/ 1  - 1 -
  Nagy István           1721121NI TSE  2/ 1  - - 2
  Vajda Kolos           1760116VK SMA  3/ 1  - 3 -
  Korcsok Pál           1750628KP TSE  4/ 1  4 - 0
  Tas Dávid            1771011TD MEA  7/ 1  7 - -
  Mauer Lajos           1740905ML GTC  9/ 1  9 - -
  Horváth Norbert         1740309HN KAL  11/ 1  - 11 -
  Madarassy Pál          1760316MP BEA  11/ 1  - - 11
  Babka Miklós           1771209BM SDS  12/ 1 12 - -
  Kállai Tamás           1760927KT TSE  13/ 1  - - 13
  Bánfi Róbert           1771229BR HOD  14/ 1  - - 14
  Bálint Bence           1750325BB VHS  15/ 1  - - 15
  Matics Gyula           1750215MG MAF  16/ 1 16 - -
  Balogh Péter           1770517BP FSC  16/ 1  - - 16
  Jacsó Tibor           1741203JT ESP  17/ 1  - - 17
  Takács Krisztián         1770721TK BSC  18/ 1 18 - -
  Révész Gábor           1770718RG MCB  19/ 1 19 - -
  Kiszel Sándor          1770705KS KZS  20/ 1  - - 20
  Nyári Sándor           1740927NS MCB  22/ 1 22 - -
  Fedelin Tibor          1760331FT HUF  23/ 1 23 - -
  Boka György           1760517BG BMG  24/ 1  - - 24
  Szõllõs András          1760419SA SDS  25/ 1  - - 25
  Furtner István          1770522FI SDS  26/ 1  - - 26
  Gyurina Szabolcs         1770312GS PVS  27/ 1  - - 27
  Kisházi Gábor          1730702KG HOD  28/ 1  - - 28
  Nagy Gábor            1770317NG KFK  29/ 1  - - 29
  Olasz Róbert           1730614OR HOD  30/ 1  - - 30
  Barta Zoltán           1770704BZ HBS  31/ 1  - - 31
  Komjáti Attila          1770314KA GYO  32/ 1  - - 32
  Kocsis András          1761006KA ESP  34/ 1  - - 34
  Barát János           1731219BJ VHS  35/ 1  - - 35
  Klement Gábor          1730217KG SPA  36/ 1  - - 36
  Nagy József           1740821NJ GKS  37/ 1  - - 37
  Simkó Zoltán           1760111SZ BKL  38/ 1  - - 38
  Majoros Zoltán          1750118MZ GKS  39/ 1  - - 39
  Gaschler Gábor          1760911GG VHS  40/ 1  - - 40
  Kálmán Péter           1730619KP BEA  -/ -  - - 0
  Józsa Gábor dr.         1731123JG DTC  -/ -  - - 0
  Szikszai Szabolcs        1760216SS SDS  -/ -  - - 0

F45 (4)
  Baracsi Gábor          1711121BG TTE  2/ 3  1 1 1
  Gönczi Róbert          1720501GR TTE  6/ 2  4 - 2
  Szieberth Péter         1630429SP PVM  8/ 3  8 5 3
  Marton János           1680313MJ HSP  9/ 3  2 7 10
  Paróczi Zsolt          1701228PZ TTE  9/ 2  6 3 -
  Pavlovics Gábor         1681221PG PVS  10/ 2  - 2 8
  Gillich György          1680424GG TTT  11/ 3  5 6 12
  Tóth László           1700722TL GKS  14/ 2  9 - 5
  Néda László           1721130NL TSE  14/ 2 10 - 4
  Tornai Szabolcs         1710522TS SPA  15/ 3 11 4 16
  Fehér Ferenc           1700513FF ZTC  19/ 3 12 8 11
  Goldmann Róbert         1681014GR SDS  26/ 2  - 11 15
  Kézdy Pál            1690414KP KFK  27/ 3 12 15 40
  Szakál Péter           1710119SP KAL  27/ 3 21 10 17
  Kovács Péter           1690121KP BBB  31/ 3 20 12 19
  Pavlovics György ifj       1701129PG ZST  32/ 2 18 - 14
  Kiácz Bence           1701015KB HSE  33/ 2  - 9 24
  Szandi Péter           1691113SP SZT  37/ 2  - 14 23
  Mucsi Mihály           1710817MM TTT  37/ 2  7 - 30
  Kovács Zoltán          1700614KZ BBB  38/ 2  - 13 25
  Halaj László           1680708HL JMD  41/ 2 15 - 26
  Szûcs Attila           1700909SA HSP  44/ 2 22 - 22
  Marczis István          1701109MI SDS  46/ 3 28 18 28
  Schultheisz György        1690513SG KFK  53/ 2 14 - 39
  Ipsics László          1680319IL TTE  54/ 2  - 19 35
  Horányi György          1691023HG PAK  61/ 2 27 - 34
  Schwendtner Erik         1700705SE SIR  61/ 2 24 - 37
  Tóth László           1680710TL MAT  66/ 2 30 - 36
  Mérai Péter           1690201MP ESP  72/ 2 26 - 46
  ----
  Dezsõ Sándor           1690406DS HTC  3/ 1  3 - 0
  Tamás Tibor           1690707TT DTC  6/ 1  - - 6
  Németh Csaba           1681013NC DTC  7/ 1  - - 7
  Kiffer Gyula           1721218KG ARA  8/ 1  - - 8
  Nagy Tibor            1690405NT FSC  13/ 1  - - 13
  Gyimesi Zoltán          1720805GZ TTE  16/ 1  - 16 -
  Hugyecz Zoltán          1720927HZ HUF  16/ 1 16 - -
  Báder Attila           1690714BA MAT  17/ 1 17 - 0
  Rácz Róbert           1690902RR POE  17/ 1  - 17 0
  Divin György           5700924DG SAS  18/ 1  - - 18
  Udvardy Balázs          1690923UB PVS  19/ 1 19 - -
  Ambrus Sándor          1701011AS PVM  20/ 1  - 20 -
  Molnár Tibor           1711020MT ARA  20/ 1  - - 20
  Tálas József           1690915TJ SPA  21/ 1  - - 21
  Ács Gábor            1710702AG ZTC  23/ 1 23 - -
  Takács Tibor           1691221TT SMA  25/ 1 25 - -
  Berecz Gábor Sándor       1680501BG ESP  27/ 1  - - 27
  Kalmár János           1681116KJ PSE  29/ 1 29 - -
  Csankovszki Tibor        1691027CT SZU  29/ 1  - - 29
  Lénárt István          1681004LI FSC  31/ 1  - - 31
  Buzás Gyula           1710823BG FMT  31/ 1 31 - 0
  Skrop Róbert           1710510SR ARA  32/ 1  - - 32
  Cserna András          1710817CA BKL  33/ 1  - - 33
  Csécs Sándor           1691126CS ESP  38/ 1  - - 38
  Molnár Attila          1701224MA TTE  41/ 1  - - 41
  Dobay Zsolt           1700729DZ GKS  42/ 1  - - 42
  Bózsó Zoltán           1681206BZ ESP  43/ 1  - - 43
  Lantai Gyula           1710925LG VHS  44/ 1  - - 44
  Tarsoly Róbert          1710731TR GOC  45/ 1  - - 45
  Fekete Gábor           1690603FG ZTC  47/ 1  - - 47
  Nagy Ákos            1690217NA SDS  48/ 1  - - 48
  Román János           1680718RJ STE  -/ -  - - 0
  Fuller Károly          1690126FK PVM  -/ -  - - 0
  Hanyicska Mihály         1690916HM STE  -/ -  - - 0
  Mitró Zoltán           1720707MZ ZTC  -/ -  - - 0

F50 (4)
  Egei Tamás            1631014ET SPA  3/ 3  1 5 2
  Viniczai Ferenc         1650614VF PVS  3/ 3  5 2 1
  Erdélyi Gyula          1661231EG SDS  4/ 2  - 1 3
  Juhász Gábor           1661201JG HTC  7/ 2  2 - 5
  Gillich István          1661231GI MSE  12/ 3  9 4 8
  Rosinger Zsolt          1660324RZ PVS  13/ 3  6 7 7
  Pataki Gábor           1670122PG PVS  13/ 3 10 3 11
  Nagy Ferenc           1650819NF PSE  15/ 2  - 9 6
  Filó György           1630514FG HTC  17/ 2  - 8 9
  Körmendi Miklós         1640703KM MSE  18/ 3  8 12 10
  Kovács Gábor           1670523KG BBB  19/ 3 14 6 13
  Gera Tibor            1640404GT SZV  23/ 2 11 - 12
  Bujdosó István          1640716BI SPA  27/ 3 18 13 14
  Szitter Attila          1671124SA SAS  28/ 2  - 10 18
  Koltai Zoltán          1670325KZ SPA  33/ 3 22 11 24
  Bérczes Miklós          1670106BM FMT  34/ 3 19 15 29
  Hegedüs Ákos           1670725HA MSE  38/ 3 24 16 22
  Zagyi László           1670210ZL JMD  40/ 2 20 - 20
  Iski Ferenc           1660925IF STE  48/ 2 23 - 25
  Szõke Zoltán           1640518SZ PVM  52/ 2 25 - 27
  ----
  Kovács Balázs          1670514KB BEA  3/ 1  3 - -
  Siegler Konrád          1661001SK BEA  4/ 1  4 - 0
  Kovács Ferenc          1670825KF PVS  4/ 1  - - 4
  Szencz Attila          1670820SA SZV  7/ 1  7 - 0
  Horváth Sándor          1660930HS MAT  12/ 1 12 - -
  Fehérvári Péter         1670402FP SDS  13/ 1 13 - 0
  Faggyas László          1660617FL TTE  14/ 1  - 14 -
  Riesing József          1640221RJ SZV  15/ 1  - - 15
  Dalos Attila           1671202DA MAF  15/ 1 15 - -
  Oszkó László           1650109OL SPA  16/ 1  - - 16
  Turcsán János          1660405TJ PVS  16/ 1 16 - -
  Szász János           1650121SJ SAS  17/ 1  - - 17
  Varga István           1660619VI HUF  17/ 1 17 - 0
  Mohácsy Tamás          1640915MT GYO  19/ 1  - - 19
  Hevér Csaba           1660801HC SZU  21/ 1 21 - -
  Argay Gyula           1660812AG TSE  21/ 1  - - 21
  Karácsony Péter         1670302KP HBS  23/ 1  - - 23
  Paskuj Mátyás          1670203PM MCB  26/ 1 26 - -
  Varsányi Attila         1670423VA MCB  26/ 1  - - 26
  Hetényi Ferenc          1670122HF HTC  28/ 1  - - 28
  Gajdos György          1631013GG PVM  -/ -  - - 0
  Benke Gábor           1650124BG TTE  -/ -  - - 0
  Szász Tibor           1650809ST HRF  -/ -  - - 0
  Magyari Árpád          1660117MA SPA  -/ -  0 - 0
  Hajnács Tamás Csaba       1661204HT SZU  -/ -  - - 0

F55 (4)
  Varga József           1600509VJ GOC  4/ 3  3 1 3
  Szlatényi Ferenc         1610208SF OSC  5/ 3  5 4 1
  Gyulai Zoltán          1580929GZ MSE  7/ 3  1 6 6
  Vankó Péter           1590403VP HSE  8/ 3 13 3 5
  Szõcs László           1580923SL HSP  9/ 2  7 - 2
  Rusvai László          1621106RL FSC  11/ 2  2 - 9
  Tõkés Árpád           5610427TA SAS  14/ 2  4 10 -
  Jankó Tamás           1580930JT HSE  15/ 2 10 5 -
  Szerdahelyi Zoltán        1621230SZ SZT  15/ 2 11 - 4
  Pápai János           1580920PJ ARA  19/ 3 15 11 8
  Pokornyik Tibor         1621001PT TTT  19/ 3  8 12 11
  Weiler Zsolt           1621118WZ MAF  19/ 2  0 9 10
  Domán Gábor           1600216DG THT  20/ 3 17 7 13
  Németh Csaba           1620520NC MAF  24/ 2  9 - 15
  Széles Gábor           1620327SG OSC  30/ 2 12 - 18
  Nemesházi László         1600327NL PSE  31/ 2 14 - 17
  Horváth László          1580910HL PSE  32/ 2 18 14 -
  Mets Miklós           1610506MM OSC  32/ 2 24 8 -
  Kovács József          1580424KJ ESP  33/ 3 20 13 33
  Gabnai Ernõ           1610214GE DNS  35/ 2 16 - 19
  Tóth János            1580128TJ POE  36/ 2 22 - 14
  Hadnagy Árpád          1590711HA HSP  46/ 3 31 15 32
  Zempléni András         1600725ZA KOS  46/ 2 21 - 25
  Hrenkó László          1590808HL ESP  49/ 2 25 - 24
  Sándor László          1610412SL OSC  49/ 2 23 - 26
  Cenner Tibor           1620321CT FMT  53/ 2 37 16 -
  Liskány József          1610503LJ STE  54/ 2 27 - 27
  Angster Gábor          1590727AG POE  55/ 2 26 - 29
  Telek Tibor           1600808TT SDS  57/ 2 34 - 23
  Peregi Tamás           1611222PT SPA  64/ 2 36 - 28
  Hideg István           1591004HI HTC  69/ 2 35 - 34
  ----
  Molnár Géza           1610718MG BEA  2/ 1  - 2 -
  Takács Csaba           1620713TC TTE  6/ 1  6 - -
  Ortmann János          1600812OJ POE  7/ 1  - - 7
  Trócsányi Zoltán         1610811TZ DIS  12/ 1  - - 12
  Moravszki János         1580129MJ HBS  16/ 1  - - 16
  Sramkó Tibor           1610325ST SDS  19/ 1 19 - 0
  Németh Ferenc          1580620NF PVM  20/ 1  - - 20
  Hajagos Henrik          1590715HH SZV  21/ 1  - - 21
  Tölgyesi Tibor          1610315TT NYV  22/ 1  - - 22
  Tóth Károly           1601201TK VTC  28/ 1 28 - -
  Hegedûs Béla           1600804HB SAS  29/ 1 29 - -
  Urbán András           1600109UA BEA  30/ 1 30 - -
  Sebõk Gábor           1620125SG ESP  30/ 1  - - 30
  Zakariás János          1610824ZJ TSE  31/ 1  - - 31
  Rebák Sándor László       1581006RS STE  32/ 1 32 - 0
  Horváth Zoltán Mihály      1620911HZ ZST  33/ 1 33 - -
  Nagy Zsolt            1590430NZ FMT  35/ 1  - - 35
  Dobrossy István         1600517DI DIS  -/ -  - 0 -

F60 (4)
  Bokros István          1550414BI MEA  3/ 2  2 - 1
  Balla Sándor           1541017BS HSE  4/ 3  4 1 3
  Szokol Lajos           1560728SL SZV  8/ 3  8 4 4
  Margittai Endre         1570529ME SMA  8/ 2  3 - 5
  Harkányi Csaba          1550611HC SAS  9/ 3  1 8 14
  Kerényi Dénes          1570210KD HSE  9/ 3  7 2 7
  Kürti István           1571207KI PVM  12/ 3 10 10 2
  Kóger Gyula           1550303KG PVM  14/ 3 11 5 9
  Honfi Gábor           1550809HG ESP  15/ 2 12 3 0
  Szunyog József          1540918SJ SAS  16/ 3  9 7 19
  Fey Sándor            7540212FS HSP  18/ 2  6 - 12
  Zsilkin Viktor          1561022ZV HBS  19/ 2 13 - 6
  László Károly          1541114LK HBS  20/ 2 14 6 0
  Kovács József          1561122KJ SDS  24/ 3 18 9 15
  Horváth Tivadar         1531105HT HER  27/ 2 17 - 10
  Pelyhe Dénes           1541201PD SDS  27/ 2 19 - 8
  Tertsch Antal          1530906TA SAS  40/ 2 20 - 20
  Ludvig István          1531229LI MAF  40/ 2 22 - 18
  Melkes Antal           1530730MA SMA  45/ 2 21 - 24
  Juhász István          1530304JI SPA  46/ 2 29 - 17
  Bugár József           1531211BJ SPA  47/ 2 26 - 21
  Nagy Balázs           1540618NB POE  49/ 2 27 - 22
  Magyar János           1520916MJ MAF  60/ 2 33 - 27
  ----
  Gyõri László           1560420GL SDS  5/ 1  5 - -
  Dosek Ágoston          1550305DA OSC  11/ 1  - - 11
  Pap László            1561013PL TTE  11/ 1  - 11 0
  Hegedüs Ábel           1551031HA BEA  13/ 1  - - 13
  Plájer Lajos           1560508PL SMA  15/ 1 15 - -
  Spiegl János           1531202SJ SMA  16/ 1 16 - -
  Szabó László           1540101SL DIS  16/ 1  - - 16
  Biró Sándor           1530915BS KRI  23/ 1 23 - 0
  Sáfrán Zoltán          1570507SZ ARA  23/ 1  - - 23
  Urbán Imre            1571027UI TTE  24/ 1 24 - -
  Endrõdi József          1531014EJ PAK  25/ 1  - - 25
  Virág Gyula           1540324VG ZST  25/ 1 25 - 0
  Hajba István           1530811HI SZT  26/ 1  - - 26
  Lévai Kálmán           1540716LK KSE  28/ 1 28 - -
  Herter László          1530902HL MAF  30/ 1 30 - -
  Ormay György           1570122OG KOS  31/ 1 31 - -
  Csöngei Dezsõ          1560511CD VTC  32/ 1 32 - -
  Szebényi Béla          1571027SB KAL  34/ 1 34 - -
  Horváth Imre           1530808HI SAS  -/ -  0 - -
  Fehér Mihály           1570127FM HRF  -/ -  - - 0
  Tóth Lajos            1570705TL TTT  -/ -  - 0 -

F65 (4)
  Hegedûs Zoltán          1520728HZ OSC  2/ 3  1 1 1
  Boros Zoltán           1480628BZ HSE  5/ 2  3 2 0
  Kovács Attila Gábor       1510425KA ZSC  6/ 3  8 3 3
  Tóth Jenõ            1520729TJ PVM  6/ 3  4 4 2
  Bacsó Attila           1510305BA HER  7/ 3  2 5 18
  Ládi János            1510604LJ BTK  9/ 2  5 - 4
  Vincze István          1490521VI HBS  13/ 3 20 6 7
  Vitéz László           1500305VL SZU  16/ 3  7 9 9
  Komoróczki András        1510807KA SAS  16/ 3  9 7 12
  Kéri Péter            1501107KP TSE  19/ 2 11 - 8
  Kaján László           1511225KL FMT  20/ 2 14 - 6
  Blum László           1480713BL SZU  22/ 2 17 0 5
  Kéki Miklós           1520601KM SZU  22/ 2  - 12 10
  Szalóki Rezsõ          1520522SR GYO  23/ 2  6 - 17
  Szûcs B. Levente         1500912SB HSP  24/ 3 16 8 23
  Korbély Tibor          1500923KT HER  25/ 2  - 11 14
  Gömbös Gyula           1480126GG SKS  31/ 2 15 - 16
  Kovács András          1480603KA HBS  31/ 2 18 - 13
  Németh Jenõ           1490712NJ BTK  32/ 2 13 - 19
  Hegedüs András          1500712HA BEA  34/ 2 10 - 24
  Molnár Gábor           1500516MG MAF  35/ 2 24 - 11
  Tóth Sándor           1510504TS ETC  35/ 2  - 10 25
  ----
  Fluck István           1500126FI PVM  12/ 1 12 - -
  Tóth Béla            1490127TB HBS  15/ 1  - - 15
  Balázsy László          1490215BL PVS  19/ 1 19 - -
  Novai György           1510330NG SZU  20/ 1  - - 20
  T.Nagy Sándor          1481105TS DTC  21/ 1  - - 21
  Zsilinszky Pál          1520915ZP DIS  21/ 1 21 0 -
  Bogdanovits András        1480816BA MSE  22/ 1 22 - -
  Andrási Lajos          1481201AL HER  22/ 1  - - 22
  Lörincz Gábor          1490324LG HTC  23/ 1 23 - -
  Scultéty Gábor          1511019SG SAS  25/ 1 25 - -

F70 (3)
  Hunyadi Károly          1430104HK PSE  1/ 3  6 1 3
  Jelinek István          1430505JI PSE  1/ 3  1 3 2
  Bozán György           1441219BG HSP  1/ 3  5 7 1
  Rétfalvi Lajos          1461026RL SMA  2/ 2  2 - 6
  Sõtér János           1461227SJ PSE  2/ 2  - 2 8
  Horváth Béla           1430501HB HER  3/ 2  3 - 12
  Nagy Árpád            1441001NA ETC  4/ 3  4 11 7
  Komár Béla            1450721KB HER  4/ 3  8 9 4
  Zánkay András          1470407ZA BEA  4/ 1  - 4 -
  Hargitai István         1431106HI TTE  5/ 2 14 - 5
  Lénárd Miklós          1451230LM ETC  5/ 2  - 5 13
  Lux Iván             1460807LI BEA  6/ 2 11 6 0
  Vajda László           1460711VL ZTC  7/ 3  7 12 9
  Gombkötõ Péter          1440912GP TTE  8/ 3  9 8 11
  Kéri Gerzson Ferenc       1440321KG SZU  10/ 2 12 - 10
  Szemler István          1441212SI TTE  10/ 2 10 - 15
  Horváth Zoltán          1441221HZ ZTC  10/ 3 17 10 14
  Tóth János            1431101TJ SKS  13/ 2 13 13 -
  Kardos Ferenc          1471206KF OSC  14/ 2 19 14 -
  Horváti György          1440516HG HSP  15/ 1 15 - -
  Gáncs Kálmán           1470226GK SZU  15/ 1  - 15 -
  Felföldi Károly         1430109FK SZU  16/ 1  - - 16
  Nagy Lajos            1430707NL ETC  16/ 1 16 - 0
  Szûcs György           1450331SG PVS  17/ 2 21 - 17
  Csongrádi Jenõ          1460819CJ BEA  18/ 1 18 - 0
  Vida István           1471012VI SAS  20/ 1 20 0 -
  Kiss György           1470522KG GKS  22/ 1 22 - -

F75 (3)
  Bogdány Miklós          1390103BM TTE  1/ 3  1 1 5
  Varga György           1390311VG POE  1/ 2  - 4 1
  Nagy Dezsõ            1390130ND HSP  2/ 3  3 3 2
  Muszély György          1420702MG BEA  2/ 3  4 2 3
  Vass Tibor            1690530VT VHS  2/ 1  2 - -
  Schell Antal           1391025SA PSE  4/ 3  7 5 4
  Bányai Attila          1410824BA ZTC  5/ 2  5 - 10
  Ijjász István          1390315II PVS  6/ 2  8 6 0
  Vass Tibor id          1400107VT VHS  6/ 1  - - 6
  Szecsõdi Ákos          1420208SA BEA  6/ 1  6 - 0
  Gárdonyi Zoltán         1390626GZ SPA  7/ 2 12 - 7
  Lohász Márton          1421006LM TTE  7/ 3  9 7 12
  Cserteg István          1381006CI TSC  8/ 1  - - 8
  Pavlovics György         1410729PG ZST  9/ 1  - - 9
  Szabon János           1380121SJ KOS  10/ 1 10 - -
  Gönczi Péter           1390422GP SPA  11/ 2 11 - 13
  Bessenyei István         1421002BI SDS  11/ 2 14 - 11
  Hunyadi József          1400510HJ PSE  13/ 1 13 - -

F80 (3)
  Németh Alajos          1370129NA PSE  1/ 1  1 - -
  Hodossy Béla           1370912HB TSC  1/ 1  - - 1
  Rácz Márton           1360224RM TTE  2/ 2  3 - 2
  Tihanyi László          1360829TL POE  2/ 1  2 - -
  Weress Kálmán          1350326WK TTE  3/ 2  4 - 3
  Buncsik János          1340823BJ PSE  -/ -  0 - -

F85 (3)
  Dudás István           1321123DI OSC  1/ 2  1 - 1
  Hrenkó József          1310105HJ ESP  2/ 2  2 - 2

N35 (4)
  Zsebeházy Eszter         2800521ZE SAS  2/ 3  2 1 1
  Sárecz Éva            2780616SE ZTC  4/ 3  3 2 2
  Császár Éva           2781027CE GOC  8/ 2  4 - 4
  Szabó Ágnes           2800406SA ZTC  10/ 3  6 4 7
  Gábor Anita           2800901SA CBD  12/ 2  5 7 -
  Pap Viktória           2800427PV ZTC  14/ 2  8 - 6
  Józsa Borbála          2810212JB CBD  15/ 2  7 - 8
  Décsey Emõke           1751128DE SZT  16/ 2  - 5 11
  Riczel Zsuzsanna         2700625RZ PSE  18/ 2  9 - 9
  Árné Molnár Krisztina      2780715AK ASK  19/ 3 11 8 12
  Szuromi Márta          2780808SM SPA  20/ 2  - 6 14
  ----
  Novai Éva            2800516ME SZV  1/ 1  1 - -
  Marosffy Orsolya         2720605NO OSC  3/ 1  - - 3
  Veresné Gyalog Zsuzsanna     2781012GZ SPA  3/ 1  - 3 -
  Oroszné Tóth Zsuzsanna      2780526TZ SPA  5/ 1  - - 5
  Lada Nikolett          2790124LN BEA  10/ 1  - - 10
  Tajnai Anita           2790208TA SZT  10/ 1 10 - -
  Szabó Emese           2800806SE ZTC  12/ 1 12 - -
  Szabó Erika           2741104SE SZT  13/ 1  - - 13
  Magyar Ágnes           2760430MA DNS  15/ 1  - - 15
  Bokor Natasa           2760817BN PVM  -/ -  - - 0
  Morauszkiné Éles Edit      2820530ME STE  -/ -  - - 0

N40 (3)
  Simon Ágnes           2740923SA ETC  1/ 3  1 1 2
  Nagy Krisztina          2760329NK BEA  1/ 3  2 3 1
  Benedek Virág          2760706BV PVS  2/ 3  7 2 4
  Schmal Kinga           2740727SK ZST  3/ 2  8 - 3
  Uhlir Tímea           2761117HT ZTC  3/ 1  3 - -
  Bótor Barbara          2730917BB PVS  4/ 3  4 4 21
  Kovács Bernadett         2731106KB PVS  5/ 1  - - 5
  Vékonyné Árva Katalin      2731213AK SIR  5/ 3 12 5 7
  Bánki Jusztina          2740205BJ KZS  5/ 2  5 - 6
  Juhász Júlia           2671205JJ ASK  6/ 3  6 6 9
  Rácz Eszter           2760707RE POE  7/ 3 15 7 13
  Biró Fruzsina          2740725BF BEA  8/ 3 22 8 16
  Gábor Ágnes           2760714GA CBD  8/ 2 18 - 8
  Mezei Anikó           2771028TA FSC  9/ 1  9 - -
  Széplaki Erika          2760714SE VHS  10/ 2 13 - 10
  Tokaji Mónika          2770701TM HRF  10/ 1 10 - -
  Rostás Anikó           2750410RA KAL  11/ 2 11 0 11
  Majoros Szilvia         2740405MS SZU  12/ 2 21 - 12
  Nagy Zsanett           2760409MZ MSE  14/ 2 14 - 14
  Marosfalvi Eszter        2730519ME SPA  15/ 1  - - 15
  Herpainé Lakó Judit       2750122LJ ESP  16/ 1 16 - -
  Madarassy Anikó         2730201MA BEA  17/ 1  - - 17
  Mátrai Szilvia          2760424MS SZV  17/ 2 17 - 20
  Hornyák Mariann         2731021HM MSE  18/ 1  - - 18
  Décsey Emõke           1751128DE SZT  19/ 1 19 - -
  Simkó Livia           2731101SL BKL  19/ 2 20 - 19
  Skropné Szuromi Éva       2740712SS ARA  22/ 1  - - 22
  Mérõ Edit            2750118ME VHS  23/ 1  - - 23
  Paskuj Mátyásné         2770515MK MCB  23/ 1 23 - -
  Jankovics Hajnalka        2740624BJ VHS  24/ 1  - - 24
  Fövenyessy Gabriella Viktória  2770725FG FMT  24/ 2 24 - 25
  Dobay Ivett           2750601DI GKS  26/ 1  - - 26
  Fábián Beatrix          2740601FB FMT  27/ 1  - - 27
  ----
  Korsósné Hõdör Katalin      2730817HK SZU  -/ -  - - 0
  Dóka Éva             2750620DE GOC  -/ -  - - 0

N45 (3)
  Viniczainé Kovács Ildikó     2690217VK PVS  1/ 3  1 1 1
  Galambos Erika          2680613GE ZST  2/ 2  7 - 2
  Bokros Andrea          2690326HA ZTC  2/ 1  2 - -
  Wengrin Ágnes          2690423WA TTE  2/ 1  - 2 -
  Gillichné Kalocsai Adrienn    2691124KA MSE  3/ 3  5 4 3
  Boros Anna            2700920BA SDS  3/ 3  3 3 6
  Németh Zsoltné          2680922NZ VHS  4/ 3 14 5 4
  Marosffy Orsolya         2720605NO OSC  4/ 1  4 - -
  Szemler Judit          2711114SJ TTE  5/ 2 18 - 5
  Kiss Teodóra           2680924KT ETC  6/ 3 16 6 10
  Németh Ágnes           2691014NA TTE  6/ 2  6 - 14
  Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna    2690106TP POE  7/ 2 13 - 7
  Hegedûs Ágnes          2700414HA DTC  7/ 2  - 7 11
  Kissné Kiss Mária        2571114KK JMD  8/ 1  - - 8
  Cseresnyés Ágnes         2680311CA TTE  8/ 3 17 8 12
  Porgányiné Henrich Piroska    2720102PH ZTC  8/ 2  8 - 16
  Takácsné Tömördi Gabriella    2680504TG SMA  9/ 2  9 - 9
  Szabó Andrea           2700311SA SZV  10/ 1 10 - -
  Füzy Judit            2720723FJ OSC  11/ 1 11 - 0
  Zelena Dóra           2700815ZD MAT  12/ 2 12 - 13
  Asboltné Kerekes Ágnes      2690818AK DIS  15/ 2 15 - 15
  Sziki Ágnes           2680111SA SAS  17/ 1  - - 17
  Zsigmond Judit          2700814ZJ DTC  18/ 1  - - 18
  Schultheisz Edina        2700222SE KFK  19/ 1  - - 19
  Magyari Orsolya         2700428MO TTE  19/ 2 19 - 21
  Hanyicska Mihályné        2701216HM STE  20/ 1  - - 20
  Mihály Gyöngyi          2710821MG MCB  20/ 1 20 - -
  Blum Henriette          2701221BH SZU  21/ 2 21 0 25
  Federics Éva           2721004FE TTT  22/ 1  - - 22
  Ódor Viktória          2721204OV FMT  22/ 2 22 - 28
  Burian Hana           2690329BH BEA  23/ 1  - - 23
  Kovács Vera           2701019KV PAK  24/ 1  - - 24
  Nagyné Bódis Borbála       2720630NB FSC  26/ 1  - - 26
  Gömöri Csilla dr.        2691130GC PVS  27/ 1  - - 27
  ----
  Dénes Ildikó           2690122DI KAL  -/ -  - - 0
  Ebinger Mónika          2700901EM KFK  -/ -  - - 0
  Gyõri Tünde           2710618GT VHS  -/ -  - - 0

N50 (3)
  Tömördi Ágnes          2631221TA HSE  1/ 3  1 5 13
  Gyõrffy Gabriella        2670316GG HSE  1/ 3  2 1 1
  Mátyás Ildikó          2630509MI PVM  2/ 2  5 0 2
  Várady Szilvia          2640313VS DTC  2/ 3  3 2 6
  Jakubecz Andrea         2670221JA BBB  3/ 3 18 3 9
  Tóth Marianna          2670516RT PVM  3/ 2 17 - 3
  Radics Anna           2650216RA ETC  4/ 3 15 4 11
  Rusvainé Barócsi Katalin     2650729RB FSC  4/ 2  4 - 4
  Krasznai Orsolya         2640413KO SPA  5/ 2 14 - 5
  Kaszásné Boa Ágnes        2640112KB VHS  6/ 3 10 6 18
  Lovas Ágnes           2670910LA PVM  6/ 2  6 - 10
  Hajas Csilla           2640218HC BEA  7/ 2  - 7 14
  Bányai Réka           2670729BR HSP  7/ 1  7 - -
  Tóth Ágnes            2671129TA MAF  7/ 1  - - 7
  Ajkai Adrienne          2641110AA POE  8/ 2  - 8 22
  Turcsánné Cseh Erzsébet     2660221TR PVS  8/ 1  8 - -
  Dalmadi Andrea          2670819DA HRF  8/ 1  - - 8
  Cservény Judit          2650318CJ HSP  9/ 2  9 - 15
  Csillag Vera           2671031CV PVM  11/ 1 11 - -
  Kissné Kiss Mária        2571114KK JMD  12/ 1 12 - -
  Böröczkyné Makai Anna      2631219BM VHS  12/ 2 13 - 12
  Barát Imola           2650711BI ZST  16/ 1 16 - -
  Juhászné Bálint Ildikó      2670407BI HTC  16/ 1  - - 16
  Bacsó Piroska          2610424BP MAF  17/ 1  - - 17
  Gyöngyösi Jolán         2651203GJ SZV  19/ 1  - - 19
  Fridrich Ágnes          2660513FA ZST  19/ 1 19 - -
  Ujvári Györgyi          2661008UG GYO  20/ 1  - - 20
  Horváth Zoltánné         2670808HZ ZST  20/ 1 20 - -
  Teo Dóra             2660111TD OSC  21/ 2 21 - 21
  Szõcs Anett           2651005SA HSP  22/ 2 22 - 24
  Lukácsi Ágnes Erika       2631212LA PVS  23/ 1  - - 23

N55 (3)
 1 Kármán Katalin          2581212KK HSE  1/ 3  1 1 1
  Muzsnai Ágota          2551021MA HSE  2/ 3  2 2 3
  Szerencsiné Csamangó Jusztina  2620506SC PUS  2/ 2  5 - 2
  Jenõvári Gabriella        2570816JG HSE  3/ 3  4 3 4
  Dániel Edit           2580818DE HSE  3/ 2  3 - 5
  Bacsó Piroska          2610424BP MAF  4/ 2 10 4 -
  Zarnóczay Klára         2600228ZK HBS  5/ 2  6 5 0
  Marczis Márta          2610803MM HBS  6/ 2  8 - 6
  Koczka Gabriella         2620327KG SZT  7/ 1  7 - -
  Kapitány Attiláné        2621126KA PVM  7/ 2 14 - 7
  Hideg Istvánné          2580809HI HTC  8/ 2 11 - 8
  Kocsis Gyöngyi          2550628KG ARA  9/ 1  - - 9
  Szentes Anna           2600328SA POE  9/ 1  9 - -
  Balázs Katalin          2590327BK POE  10/ 2 12 - 10
  Liskányné Jáhor Anikó      2610107LJ STE  11/ 2 13 - 11
  Nagy Zsuzsanna          2590910NZ HER  12/ 1  - - 12
  Pápainé Poós Ildikó       2591228PP ARA  15/ 1 15 - -
  ----
  Ostorics Zsuzsanna        2591008OZ PSE  -/ -  - - 0
  Karczag Réka           2620602KR DTC  -/ -  - - 0

N60 (3)
  Horváth Magda          2520907HM TTE  1/ 2  2 - 1
  Ludvig Ágnes           2540720LA MAF  1/ 3  5 1 4
  Takács Ágnes           2560503TA SZV  1/ 3  1 2 8
  Wieder Ilona           2531213BZ VHS  2/ 2  7 - 2
  Fent Marianne          2530712FM ARA  3/ 2  3 - 3
  Szabó Zsuzsanna         2540417SZ SAS  3/ 3 11 3 11
  Lévainé Kovács Róza       2571022LK KSE  4/ 1  4 - -
  Szopori Éva           2550421SE BBB  5/ 2  8 - 5
  Lászlóné Hornyai Piroska     2550117CF HBS  6/ 2  6 - 9
  Mezõ Éva             2560222ME PVM  6/ 2  9 - 6
  Szabó Anna            2550805SA SZU  7/ 1  - - 7
  Jenei Margit           2540302JM SPA  10/ 2 10 - 12
  Kovács Olga           2551016KO SAS  10/ 1  - - 10
  Tarján Ágnes           2530722TA POE  12/ 2 12 - 13
  Veresné Sipos Etel        2551211VS HRF  14/ 1  - - 14

N65 (3)
  Hegedüs Ágnes          2490213HA BEA  1/ 2  1 - 1
  Novotni Tiborné         2520302NT BBB  2/ 2  3 - 2
  Fey Klára            8480510FK HSP  2/ 2  2 - 3
  Komár Béláné           2480204KB HER  4/ 2  6 - 4
  Lovász Márta           2520507LM SZU  4/ 2  4 - 10
  Rostás Irén           2510829RI HTC  5/ 2  9 - 5
  Karsai Klára           2520302KK OSC  5/ 2  5 - 6
  Fischer Mária          2520801FM TTE  7/ 2  8 - 7
  Kühn Edit            2521023KE PVM  7/ 2  7 - 11
  Kotogány Ilona          2490128KI SZU  8/ 1  - - 8
  Szuromi Imréné          2490707SI SPA  9/ 1  - - 9

N70 (3)
  Cser Borbála           2440301CB HER  1/ 1  - - 1
  Biró Aletta           2470710BA BEA  1/ 2  1 - 2
  Gombkötõ Zsuzsanna        2470920NJ VTC  2/ 2  2 - 3
  Csorja Ida            2451004CI HTC  3/ 1  3 - -
  Hanusz Mária           2450909HM OSC  4/ 2  5 - 4
  Törteli Ildikó          2470412TI PVS  4/ 1  4 - 0

N75 (3)
  Cser Krisztina          2421003CK SPA  1/ 2  1 - 1
  Schell Antalné          2420310SA PSE  2/ 2  3 - 2
  Sõtérné Farkas Anna       2421101FA PSE  2/ 2  2 - 3


Megjegyzés:
A listában nem szerepelnek
- a versenyengedéllyel nem rendelkező és
- a bajnokságon elindult, de nem magyar állampolgárként nyilvántartott
versenyzők

Jelmagyarázat:
az egyesület rövidítése után
a kisebb vagy két legiksebb elért helyezési szám összeg, majd az érvényes futamok száma található
az utolsó két oszlopban a bajnokságon elért helyezési szám szerepel, kivéve:
- az bajnokságon nem indult el
0 a bajnokságon nem volt értékelhető eredménye (pl. versenyen kivül szerepelt, a versenyidőt túllépte, döntö futamon nem állt rajthoz, stb.)

Amennyiben észrevétele van, kérem forduljon Szepesi Imréhez ( szepesiimre@gmail.com )

Módosítva: 2017. június 30


Vissza a szenior oldalakra